Schietvereniging Tref

Schietsport is voor iedereen en kan door iedereen beoefend worden.

Schietvereniging Tref

Bij onze vereniging gaan serieus sport beoefenen, recreatie en een
gezellige sfeer hand in hand, veiligheid is hierbij de basis..

Van jong tot oud, man of vrouw, iedereen
is welkom bij SV Tref

Over
Tref


!! Gebruik aan de rechterkant de navigatie toetsen om de volgende items te bekijken !!.

Lid worden bij
Tref

Procedure:

Heeft u interesse in de schietsport, dan kunt u zich via het e-mail adres info@svtref.nl aanmelden
of via het aanvraagformulier (druk op de button aanvraag onder aan de tekst).
Een trainer neemt contact met u op om een afspraak te maken. Er wordt dan een dag en tijd met u
afgesproken om 4 avonden kennis te komen maken met de schietsport en de vereniging.

Lid worden betekent eerst een aspirant lidmaatschap voor de duur van 6 maanden. Na deze periode
word er in overleg met uw besproken of u lid van de vereniging wenst te worden.
U volgt dan de cursus voor beginners, die afgesloten wordt met proeven van schietvaardigheid en
schietveiligheid.

De contributie geldt voor een volledig kalenderjaar. Bij het aspirant lidmaatschap is het
inschrijfgeld en de jaarlijkse KNSA afdracht opgenomen in de contributie.
Bij overgang naar volledig lidmaatschap wordt de contributie naar rato verrekend tot het einde van het lopende jaar.

Schieten bij SV Tref is in verhouding met andere sporten niet duur, de prijs ligt rond de € 5.00 per verenigingsavond.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5

Uitslagen SV Tref training en
Tussenstand Koningsschutter

Nieuws
Schietvereniging Tref

Sponsors
Tref


Hieronder onze sponsoren..

Reglementen
schietsport

 • Aspirant huishoudelijk reglement

  De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor juniorleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.
  Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

 • Baanreglement

  Ieder dient zich op de schietbaan en de omgeving daarvan zό te gedragen dat de veiligheid te allen tijde gewaarborgd is. Men dient zich te gedragen conform de regels van de wet en de vereniging. Veiligheid t.o.v. de andere schutters, de schutter zelf en de baan is van het grootste belang.
  Gehoorbescherming is niet verplicht, wel aanbevolen; evenals een veiligheidsbril. ALCOHOL is een NO-GO

 • Huishoudelijk reglement

  Leden

  De vereniging bestaat uit: aspirant-leden, junior-leden, senior-leden, leden van verdienste en ere-leden

  - Junior-leden zijn die leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
  - Senior-leden zijn leden van 21 jaar en ouder.
  - Veteraan-leden zijn leden van 62 jaar en ouder.

  Lidmaatschap

  - De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam,
    voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor junior leden dient het
    formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de in het
    formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  - De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
  - Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door de KNSA gelijkgesteld document, over te leggen.
  - Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA.

 • Veiligheidsreglement

  Het bestuur van de Schietvereniging Tref verplicht zich tot de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille. Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken:
  - In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een
    calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts.
  - Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de
    Verenigings Veiligheidsfunctionarissen.
  - Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement.

 • Statuten

  SCHIETVERENIGING “TREF” is in 1959 opgericht en is gevestigd in Langbroek, gemeente Wijk bij Duurstede.

  De vereniging heeft als doel:
  1 Haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen en het bevorderen van de schietsport in het algemeen.
  2 Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen, die daartoe bevorderlijk zijn.

 • The Best of 100, is een onderlinge competitie waarvan de deelname vrij is

  Regelement:
  1 De winnaar ontvangt aan het einde van het seizoen een wisseltrofee.
  2 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jong of oud en discipline.
  3 Er worden maximaal 100 kaarten geschoten voor de Best of 100 competitie
  4 De deelnemers schieten 10 kaarten voor de Best of 100 naast de 10 trainingskaarten
  5 De deelnemer kiest wanneer hij/zij de 10 kaarten op een willekeurige trainingsavond schiet binnen het actuele seizoen
  6 Om kans te maken op de wisseltrofee, moet de deelnemer aan het einde van het seizoen 100 kaarten hebben geschoten.

  Berekening van de punten:
  # Het gemiddelde van de totaalscore van de 100 geschoten kaarten is de bruto score
  # De netto score is de bruto score - het gemiddelde van de 10 beste score's uit de Koningsschutter uitslag

premium bootstrap themes

Contact
Schietvereniging Tref

Dorpshuis “De Toekomst”
Prinsenplein 3
3947 PG Langbroek

Voor vragen over Schietvereniging Tref kunt u een mail sturen naar info@svtref.nl of klik op de onderstaande button om via het contactformulier een bericht te sturen.


Dit is de SV Tref kalender.

Hier kun u alle geplande verenigingsavonden en activiteiten inzien

De onderstaande link opent de kalender van schietvereniging Tref.
U ziet hier de geplande traingingsavonden, de activiteiten en de feest- en vakantie dagenDit is de SV Tref Foto pagina

Hier kunt u de foto's zien van activiteiten en prijsuitrijkingen bekijken

De onderstaande link opent de fotopagina